Hotel Tia Monte
Dr. Tschiggfreystrasse 30
6543 Nauders
office@hotel-tiamonte.at
Telefon: +43(0)5473 86240
Fax: +43(0)5473 86240 6
Impresszum PDF Nyomtatás Email
Pako Hotel Garni GmbH
Dr. Tschiggfrey Str. 30
A-6543 Nauders
Ausztria
 
UID-Nr. ATU 55 99 19 02
Cégbíróság: Landesgericht Innsbruck
Cégjegyzékszám: FN 22 48 869
Adószám: 020/4135
 
Bank: Volksbank Landeck
BLZ 45850
IBAN: AT47 4585 0005 7000 1218
BIC: VBOEATWWLAN

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.       AZ ONLINE AJÁNLAT TARTALMA


A szerző nem vállal garanciát a közre adott információk aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. Alapvetően kizártak az olyan anyagi vagy eszmei jellegű károkra vonatkozó, szerzővel szemben támasztott szavatossági igények, amelyek a közreadott információk, ill. a hibás és hiányos információk hasznosításából vagy azok hasznosításának mellőzéséből adódnak, amennyiben a szerző részéről bizonyíthatóan szándékos vagy súlyosan gondatlan vétkesség nem áll fenn.
Valamennyi ajánlat kötelezettség nélküli és kötetlen. A szerző kifejezetten fenntartja magának a jogot arra, hogy az oldal egyes részeit, vagy a teljes ajánlatot külön bejelentés nélkül módosítsa, kiegészítse, törölje vagy annak nyilvánosságra hozatalát időlegesen vagy véglegesen megszüntesse.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. HIVATKOZÁSOK ÉS LINKEK


Az olyan idegen internetes oldalakra ('linkek'-re) történő közvetett vagy közvetlen hivatkozások esetében, amelyek a szerző felelősségi területén kívül esnek, kizárólag akkor lép életbe a szavatossági felelősség, ha a szerzőnek a tartalmakról tudomása van és technikailag lehetősége lenne rá és tőle elvárható lenne, hogy a jogellenes tartalmak esetén a használatot megakadályozza.  A szerző ezennel kifejezetten kijelenti, hogy az elhelyezés időpontjában a linkelt oldalak illegális tartalmaktól mentesek. A jelenlegi és jövőbeni kialakításra, a linkelt/kapcsolt oldalak tartalmaira vagy szerzőségére a szerzőnek semmilyen befolyása nincsen. Ezért ezennel elhatárolja magát valamennyi linkelt/kapcsolt oldal minden olyan tartalmától, amelyet a link elhelyezése után változtattak meg. Ez a megállapítás érvényes valamennyi, a saját internetes ajánlaton belül elhelyezett linkre és hivatkozásra, valamint a szerző által létrehozott vendégkönyv, fórum és mail-lista idegenektől származó bejegyzéseire. Az illegális, hibás és hiányos tartalmakért és különösen az olyan károkért, amelyek az ilyen jellegű információk hasznosításából vagy azok hasznosításának hiányából származnak, egyedül annak az oldalnak az ajánlattevője felel, amelyikre utalás történt, nem azé, amely linkek által a mindenkori közzétételre csupán csak utal.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

3. SZERZŐI JOGOK ÉS MÁRKAJELZÉSI JOG


A szerző igyekszik az alkalmazott grafikák és szövegek szerzői jogát valamennyi megjelentetésnél figyelembe venni, saját maga által készített grafikákat és szövegeket alkalmazni vagy licenszmentes grafikákhoz és szövegekhez nyúlni. Valamennyi, az internetes ajánlaton kívül megnevezett és adott esetben harmadik személy joga által védett márkajelzésre és védjegyre a mindenkor érvényes védjegyjog rendelkezései és a mindenkor bejegyzett tulajdonos tulajdonjoga érvényes. A puszta megnevezés alapján nem vonható le a következtetés, hogy a márkajelet nem védik harmadik személy jogai! A nyilvánosságra hozott, a szerzőtől magától származó objektumok szerzői joga egyedül az oldalak szerzőjét illeti meg. Az ilyen grafikák és szövegek sokszorosítása vagy más elektronikus vagy nyomtatott publikációkban történő felhasználása a szerző kifejezett hozzájárulása nélkül nem megengedett.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

4. ADATVÉDELEM


Amennyiben lehetőség van az internetes ajánlatban személyes vagy üzleti adatok (e-mail cím, nevek, címek) megadására, úgy ezen adatok megadása a felhasználó részéről önkéntes alapon lehetséges. Valamennyi felajánlott szolgáltatás igénybe vétele - amennyiben az technikailag lehetséges és elvárható - az ilyen adatok megadása nélkül, ill. anonim adatok vagy álnév megadásával is megengedett.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

5. A  FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁNAK JOGEREJE


A felelősség jelen kizárását azon internetes ajánlat részének kell tekinteni, amelyben erre az oldalra hivatkozás történt. Amennyiben jelen szöveg egyes részei vagy megfogalmazásai nem, már nem vagy nem teljesen felelnek meg az érvényes jogállásnak, úgy ez a dokumentum egyéb részeinek tartalmát és érvényességét nem érinti.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

FELELŐSSÉGRE VONATKOZÓ UTALÁS


Gondos tartalmi ellenőrzés ellenére nem vállalunk felelősséget az olyan külső oldalak tartalmáért, amelyek ezen az oldalon keresztül, hivatkozással érhetők el. A linkelt oldalak tartalmáért kizárólag azok üzemeltetői felelnek.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Amennyiben tudtunkon kívül idegen szerzői jogot sértettünk volna, kérjük, haladéktalanul értesítsen bennünket e-mailben!